جواب تمرینات درس هفتم دینی دوازدهم

✅ در این مطلب از سایت با جواب تمرینات درس هفتم دینی دوازدهم با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

🌟 جواب تمرینات درس هفتم دینی دوازدهم با رعایت نکات نگارشی به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

🌟 تاریخ انتشار جواب تمرینات درس هفتم دینی دوازدهم / 2022-08-01 20:43:44

 

✅ محتوای نوشته :

 

پاسخ اندیشه و تحقیق و تدبر در قرآن درس 7 دینی دوازدهم

جواب تمرین های دینی دوازدهم

پاسخ تدبر در قرآن دینی دوازدهم

حل تدبر در قران دینی دوازدهم

جواب تمرینات درس هفتم دینی دوازدهم

پاسخ اندیشه و تحقیق دینی دوازدهم

به نام خدا

بررسی 1
با توجه به آنچه در سالهای قبل درباره «نفس اماره» و «نفس لوامه» و «خود دانی» و «خوب عالی» آموخته اید، به سؤال های زیر پاسخ دهید :

مقصود از انقلاب علیه خود چیست؟ کدام خود، علیه دیگری انقلاب می کند؟

پاسخ:انقلاب علیه خود یعنی انسان یا پیروی از عقل علیه
تمایلات نابه جا ناپسند خود قیام کند به این معنی که خود عالی یا نفس لوامه
برعلیه خود دانی یا نفس اماره انقلاب می کند.


۲- انقلاب علیه خود در چه صورتی پسندیده و در چه صورتی ناپسند است؟
پاسخ:اگر انقلاب علیه خود با فرماندهی عقل و وجدان و نفس لوامه برای اصلاح خود از بدی ها صورت گیرد پسندیده و قیام الهی است اما اگر انقلاب علیه خود با فرماندهی نفس اماره برای پرداختن به هوس ها و مخالفت با فرمان های الهی باشد ناپسند است به عبارتی اگر انقلاب برای اصلاح خود از عیوب درونی باشد پسندیده است اما اگر انقلاب برای سخت گرفتن به خطا عذرخواهی دیگران باشد ناپسند است.

بررسی 2

برای اینکه حالت پشیمانی، به ترک گناه بینجامد، چه راه حل هایی را پیشنهاد می دهید؟
پاسخ:1-کسب آگاهی از عواقب گناه و جایگاه توبه ۲- داشتن هدف و برنامه در زندگی ۳-تغییر شرایط و سعی در از بین بردن زمینه های گناه .۴- حضور در مکان های که پاکی را معنویت را تقویت میکند. ۵- ارتباط با افراد سازنده ساله

منبع:پادرس

خوشحالم براتون 🙂

 

🌟 از این که با انشاء با موضوع عهد و پیمان با رعایت نکات نگارشی با ما همراه بودید از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد

نظرات در حال حاظر غیر فعال است