جواب خودارزیابی و قسمت نوشتن درس ششم فارسی هفتم

✅ در این مطلب از سایت با جواب خودارزیابی و قسمت نوشتن درس ششم فارسی هفتم با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

🌟 جواب خودارزیابی و قسمت نوشتن درس ششم فارسی هفتم با رعایت نکات نگارشی به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

🌟 تاریخ انتشار جواب خودارزیابی و قسمت نوشتن درس ششم فارسی هفتم / 2022-08-01 20:47:11

 

✅ محتوای نوشته :

 

جواب خودارزیابی و قسمت نوشتن درس ششم فارسی هفتم

پاسخ خودارزیابی درس 6 فارسی هفتم

حل خودارزیابی درس ششم فارسی هفتم

جواب قسمت نوشتن درس 6 فارسی هفتم

پاسخ قسمت نوشتن درس ششم فارسی هفتم

حل قسمت نوشتن درس 6 فارسی هفتم

حل نوشتن درس ششم فارسی هفتم

به نام خدا

خود ارزیابی (صفحه ۵۵ کتاب درسی)

1- چرا قلب آدم نباید خالی بماند؟

اگر خالی بماند مانند یک گلدان خالی، زشت است و آدم را اذیت می کند، ما باید کسانی را در قلب خود جای دهیم، قلب خالی هیچ احساسی نسبت به هیچ چیزی نخواهد داشت.

۲- چرا قلب به دریا تشبیه شده است؟ شما قلب را به چه چیزهایی تشبیه می کنید؟

زیرا خیلی بزرگ است و به اندازه ی تمامی کسانی که می توانیم دوستشان داریم جای دارد و هیچ وقت پر نمی شود. قلب را میتوان به خورشید، چشمه و آسمان نیز تشبیه کرد.

۳- به نظر شما چرا قلب نویسنده نمیتوانست عموی خود را بپذیرد؟

کارگروهی (صفحه ۵۶ کتاب درسی)

1- چه ویژگی هایی باعث می شود تا ما کسی را در قلبمان جای دهیم؟

ویژگی های خوب اخلاقی مانند مهربانی، گذشت، وفاداری، خوش رویی، صبوری، عدالت و…

2- نمونه هایی از تکرارهای زیبا را در «آفرینش» خدا بیان کنید. آسمان زیبا، گل های زیبا، دریای زیبا و…

نوشتن (صفحه ۵۶ کتاب درسی)

1- نمونه های تکرار را از درس پیدا کنید و بنویسید.

خیلی خیلی کوچولو کوچولو، خدا خدا، جان جان، خالی خالی، تمام تمام، کوچک کوچک

۲- نهاد و مفعول هر جمله را مشخص کنید.

رزمندگان، دشمن را از خاک ما بیرون انداختند. (نهاد – مفعول)

من، عموی خوش اخلاقم را توی قلبم جا دادم. (نهاد – مفعول)

همه معلمها، بچه ها را دوست دارند. (نهاد – مفعول)

۳- با توجه به معنی جمله ها، واژه های مناسب را در جای خالی قرار دهید.

الف) مادر بزرگ درباره حیات گل های باغچه با نوه اش در حیاط خانه گفت وگو می کرد. (حیاط، حیات)

ب) مراقب پول های خرد خود باشیم و از خورد و خوراک های بیهوده پرهیز کنیم. (خورد، خرد)

۴- جدول زیر را حل کنید.

________________

) جمله ای که برای بیان احساسات، عواطف، آرزو و … بیان می شود. جمله عاطفی

۲) برای اشاره به دور به کار میرود. آن

۳) «مکان» جا

۴) ضمیر اول شخص مفرد من

۵) «اگر» دم بریده ای

6) از آن طرف بخوانید، یکی از دو جنس بشر است. نز

۷) مخقف «اگر» ار

۸)مخفف «ماه» مه

۹) یکی از سوره های قرآن انعام

۱۰) همان گزارش است. گزاره

۱۱) جمع «یار» است. پاران

۱۲) بخشی از جمله است. نهاد

خیلی چاکریم رفقا 🙂

 

🌟 از این که با انشاء با موضوع عهد و پیمان با رعایت نکات نگارشی با ما همراه بودید از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد

نظرات در حال حاظر غیر فعال است