جواب فعالیت های درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه نهم

✅ در این مطلب از سایت با جواب فعالیت های درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه نهم با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

🌟 جواب فعالیت های درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه نهم با رعایت نکات نگارشی به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

🌟 تاریخ انتشار جواب فعالیت های درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه نهم / 2022-08-01 20:58:04

 

✅ محتوای نوشته :

 

جواب فعالیت های درس 7 مطالعات اجتماعی پایه نهم

به نام خدا


پاسخ فعالیت های درس 7

1 جدول بالا را کامل کنید و به جای نقطه چینها عوامل طبیعی را که مانع جذب جمعیت میشوند، بنویسید.

آب وهوای بسیارگرم ویا بسیارسرد، پوشش گیاهی فقیر، رشته کوه های بسیاربلند، نمکزارها وشن زارها،
باران کم وناکافی، نبود ویا کمبود منابع ومعادن زیرزمینی

2 با استفاده از نقشه پراکندگی جمعیت و جدول بالا، ابتدا نوع تراکم جمعیت (زیاد یا کم) را در مکانهای
زیر مشخص کنید و سپس با توجه به دانسته های خود از سال گذشته علت این نوع تراکم را در هر کشور بنویسید.

بنگلادش ( زیاد . علت:آب وهوای گرم ومرطوب،خاک حاصلخیز، باران فراوان و رودهای پرآب ) ،
ژاپن ( زیاد. علت:آب وهوای گرم ومرطوب،خاک حاصلخیز، باران فراوان و پیشرفت علم وصنعت )،
لیبی وچاد ( کم. علت: آب وهوای گرم وخشک، باران کم، نامناسب بودن خاک، تبخیرشدید) ،
سیبری ( کم . علت :آب وهوای بسیارسرد وخشک، کمبود باران )
آلمان (زیاد . علت: آب وهوای معتدل، خاک های حاصلخیز، سرزمین های پست وهموار، باران
فراوان،پیشرفت علم وصنعت) ،
استرالیا( کم . علت : سرزمین خشک وکم باران، خاک های نامرغوب) ،
کانادا ( کم . علت: آب وهوای سرد، بارندگی کم، زمین های یخ بسته وسیع)

3 پرجمعیت ترین کشورهای جهان را به ترتیب از رتبه اول تا هفتم پرس وجو کنید و با بیان تعداد
جمعیت آنها در کلاس بخوانید.

چین:1,350,000,000

هند:1,260,000,000

ایالات متحده:330,000,000

اندونزی:250,000,000

برزیل:200,000,000

پاکستان:185,000,000

نیجریه:165,000,000

4 همفکری کنید و به طور گروهی جدولی با دو ستون رسم کنید. الف) فهرستی از عواملی را که موجب میشود یک
مکان مهاجرپذیر باشد، در یک ستون بنویسید. ب) فهرستی از عواملی را که موجب میشود یک مکان مهاجرفرست باشد،
در ستون دیگر بنویسید.

عوامل مهاجرپذیری(جذب جمعیت):

-1 امکان کارو کسب درآمد
-2 آب وهوای مناسب
-3 آب کافی
-4 امکانات تفریحی ورفاهی
-5 رشد وتوسعه حمل ونقل وارتباطات

عوامل مهاجرفرست( دفع جمعیت):

-1 بیکاری ونبود کسب وکار
-2 جنگ و نا امنی
-3 خشکسالی های پی در پی
-4 نبود امکانات رفاهی وتحصیلی
-5 آب وهوای نامساعد

6 به نظر شما، چرا بعضی از کشورها مقررات سختی برای ورود مهاجران خارجی به کشورشان وضع میکنند؟

-به علت نفوذ فرهنگ ها واعتقادات مهاجران ودر خطر قرار گرفتن فرهنگ خودی
– فشار به منابع رفاهی واقتصادی
– پایین آمدن امنیت اجتماعی

منبع و نویسنده:فاطمه سفور

امیدوارم لذت برده باشید رفقا

 

🌟 از این که با انشاء با موضوع عهد و پیمان با رعایت نکات نگارشی با ما همراه بودید از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد

نظرات در حال حاظر غیر فعال است