جواب فعالیت های درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه نهم

✅ در این مطلب از سایت با جواب فعالیت های درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه نهم با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

📗 جواب فعالیت های درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه نهم به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

📗 تاریخ انتشار جواب فعالیت های درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه نهم / 2022-08-01 20:58:16

 

✅ محتوای نوشته :

 

جواب فعالیت های درس 5 مطالعات اجتماعی پایه نهم

به نام خدا

پاسخ فعالیت های درس 5
1

با توجه به نقشه صفحه پیش و با مراجعه به یک اطلس، بگویید که:

الف) جنگلهای بارانی استوایی در کدام قاره ها و کشورها، وجود دارند؟

قاره آسیا(کشورهای اندونزی، مالزی، چین، کره کشور های هند وچین) –
قاره افریقا( کنگو، نیجریه، افریقای مرکزی) –
قاره امریکا( برزیل،کشورهای امریکای مرکزی و…)

ب) کدام کشور، بیشترین وسعت جنگلهای بارانی استوایی را دارد؟برزیل

2 الف) با توجه به نمودار بالا بگویید کدام زیست بوم در جهان، بیشترین میزان ترکیبات آلی و کدام زیست
بومها کمترین میزان ترکیبات آلی را تولید میکنند؟

جنگل های بارانی استوایی بیشترین میزان ترکیبات آلی و توندرا کمترین میزان ترکیبات آلی را تولید می کنند.

ب) با توجه به دان ت سه های خود از فصل قبل، (درباره آب و هوای مناطق جهان) علل این بیشترین
میزان و کمترین میزان را توضیح دهید.
جنگل های بارانی استوایی:باران فراوان، دمای بالا، استفاده زیاد از نورخورشید و خاک های بسیار غنی
وحاصلخیز

توندرا : کمبود باران، زمین یخ بسته ، سرمای بسیار شدید و کمبود خاک

منبع و نویسنده:فاطمه سفور

چاکریم رفقا

 

📗 از همراهی شما با سایت درسی از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد