جواب فعالیت های درس 7 مطالعات اجتماعی هفتم

✅ در این مطلب از سایت با جواب فعالیت های درس 7 مطالعات اجتماعی هفتم با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

🌟 جواب فعالیت های درس 7 مطالعات اجتماعی هفتم با رعایت نکات نگارشی به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

🌟 تاریخ انتشار جواب فعالیت های درس 7 مطالعات اجتماعی هفتم / 2022-08-01 20:57:41

 

✅ محتوای نوشته :

 

جواب فعالیت های درس 7 مطالعات اجتماعی هفتم

به نام خدا


________________

مربوط به فعالیت 1 صفحه 30:

الف ) برای مثال مداد ، چوب درختان جنگل، اره برای بریدن ، کارگر، ماشین برای حمل الوار، زغال مخصوص، پول برای احداث کارخانه و… . – ادامه زندگی مشکل و یا غیر ممکن می شد — در کارگاه ها و کارخانه ها به وسیله کارگران

ب) مداد : چوب، کاغذ، مغز گرافیتی، دستگاه های مختلف، نیروی انسانی، زمین و سرمایه

فعالیت 2 صفحه 32:
در بین عوامل تولید، نیروی انسانی نقش محوری دارد. به عبارت دیگر انسان با نیروی فکر و کار خود میتواند منابع طبیعی را استخراج و به وسایل مورد نیاز خود تبدیل کند. همچنین انسان ابزار و وسایل کار و تولید را ابداع و اختراع کرده است.

فعالیت 3 صفحه 32:

به نظر میرسد ابزار تولید بیشترین تغییر را داشته اند. این ابزار در واقع همان سطح فناوری در هر دوره تاریخی است. سایر عوامل تغییرات محدودتری داشته اند. البته پیشرفت ابزار تولید خود موجب شده است که منابع طبیعی با سرعت و شدت بیشتری استخراج شوند با این پیشرفت، قدرت و توانایی انسان را برای تولید بیشتر و ابداعات جدید، افزایش داده است. بیشترین تغییرات در ابزار تولید مربوط به دو سه قرن اخیر پس از انقلاب صنعتی است که استفاده از ماشین بخار و جایگزینی ماشین به جای نیروی انسانی، شکل عمومی به خود گرفته است.

________________

مربوط به فعالیتهای صفحه 33:

فعالیت 8:
تولید در مدرسه است. ممکن است دانش آموزان بتوانند با هماهنگی شما و مسئولان مدرسه در فضایی از مدرسه برای مثال سبزیجات بکارند و پرورش دهند یا محصولی را برای ارائه به سایر دانش آموزان آماده کنند.

فعالیت – صفحه34

بله – ( مربوط به شهر زنجان) پنج شنبه بازار ، جمعه بازار و دوشنبه بازار که پنجشنبه بازار در نزدیکی و اطراف مراد پایین و بالا دایر می شود ولی جمعه بازار دوشنبه بازار در بخش غربی شهر بسیاری از ملزمات و مایحتاج شهرنشینان مخصوصا قشر ضعیف جامعه

مربوط به فعالیت 10 صفحه 34:
توجه به موضوع عدم گرانفروشی و کم فروشی و غل وعش در فروش و توجه به اصول کسب و کار حلال.

منبع:نویسنده :دبیر ولی عبدی پور

چاکریم

 

🌟 از این که با انشاء با موضوع عهد و پیمان با رعایت نکات نگارشی با ما همراه بودید از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد

نظرات در حال حاظر غیر فعال است