جواب فعالیت های کلاسی و خودت را امتحان کن درس 3 پیام های اسمانی نهم

✅ در این مطلب از سایت با جواب فعالیت های کلاسی و خودت را امتحان کن درس 3 پیام های اسمانی نهم با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

📗 جواب فعالیت های کلاسی و خودت را امتحان کن درس 3 پیام های اسمانی نهم به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

📗 تاریخ انتشار جواب فعالیت های کلاسی و خودت را امتحان کن درس 3 پیام های اسمانی نهم / 2022-08-01 20:55:45

 

✅ محتوای نوشته :

 

جواب فعالیت های کلاسی و خودت را امتحان کن درس 3 پیام های اسمانی نهم

پاسخ:فعالیت های کلاسی،پیشنهاد ،خودت را امتحان کن

به نام خدا


پاسخ خودت را امتحان کن درس 3 دینی نهم


1- یک نمونه از موارد تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند را بیان کنید.

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند کوچک خود را در سرزمینی
بدون آب و آبادانی بود و امکانی برای زندگی نداشت سکونت دهد.
حضرت ابراهیم با اطمینان خاطر به دستور خداوند عمل کرد.

۲- چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی میکردند؟

تسلیم در برابر امر خداوند زیرا به راه خود و آنچه به آن دعوت میکردند ایمان داشتند. تمام پیامبران الهی
الگوی استقامت در راه خدا بودند.

٣- سه مورد از ویژگی های اصلی پیامبران را نام ببرید.
تسلیم در برابر امر خداوند استقامت و پایداری در راه خدا پیروی نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آنها

منبع و تهیه کننده مطلب:پادرس

مخلصیم رفقا

 

📗 از همراهی شما با سایت درسی از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد