جواب قلمرو های درس پنجم فارسی دوازدهم

✅ در این مطلب از سایت با جواب قلمرو های درس پنجم فارسی دوازدهم با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

🌟 جواب قلمرو های درس پنجم فارسی دوازدهم با رعایت نکات نگارشی به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

🌟 تاریخ انتشار جواب قلمرو های درس پنجم فارسی دوازدهم / 2022-08-01 20:47:53

 

✅ محتوای نوشته :

 

جواب قلمرو های درس پنجم فارسی دوازدهم

حل قلمرو های درس 5 فارسی دوازدهم

حل قلمرو های درس پنجم فارسی دوازدهم

پاسخ قلمرو های درس پنجم فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی درس 5 فارسی دوازدهم

جواب قلمرو فکری درس 5 فارسی دوازدهم

حل قلمرو فکری درس 5 فارسی دوازدهم

حل قلمرو زبانی درس پنجم فارسی دوازدهم

به نام خدا

قلمرو زبانی

پاسخ سوال 1:

سریر:آوردند         |          فرومایه:سفله

پاسخ سوال 2:

بی خردان سفله-این اساس-مردم نحس-قلب فسرده

پاسخ سوال 3:

مشت روزگار-گردش قرن ها-داد دل-دل مردم

قلمرو ادبی

پاسخ سوال 1:

بیت های سوم – پنجم—هفتم- یازدهم و دوازدهم

پاسخ سوال 2:

الف:سیم /برف-کله خود:قله -آهن سنگ ها و صخره ها

ب:آتش: درد و رنج

پاسخ سوال 3:

قلمرو فکری

پاسخ سوال 1:

الف: دماوند: روشنفکران جامعه – سوخته جان: خود شاعر

ب:آنرا قلب زمین میداند که بخاطر درد و رنج جامعه یخ زده میداند

پاسخ سوال 2:

بفکن ز پی این اساس تزویر     بگسل ز هم این نژاد و پیوند

پاسخ سوال 3:


توصیه به مبارزه و قیام علیه ظلم و بیداد و پرهیز از سکوت

تهیه کننده:استاد رمضان زاده،خوش نظر،قره داغی

خیلی چاکریم رفقا 🙂

 

🌟 از این که با انشاء با موضوع عهد و پیمان با رعایت نکات نگارشی با ما همراه بودید از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد

نظرات در حال حاظر غیر فعال است