حل تمرین های درس اول عربی دوازدهم

✅ در این مطلب از سایت با حل تمرین های درس اول عربی دوازدهم با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

🌟 حل تمرین های درس اول عربی دوازدهم با رعایت نکات نگارشی به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

🌟 تاریخ انتشار حل تمرین های درس اول عربی دوازدهم / 2022-08-01 20:50:08

 

✅ محتوای نوشته :

 

التمرین اول:

1- وسیله ای که دارای دستی از چوب و دندانی پهن از آهن که بوسیله آن بریده می شود. / آلفأس: تبر

2-پیکرهای از سنگ یا چوب یا آهن که به غیر خدا عبادت می شود. / الصنم: بت

3- عضو من أعضاء الجسم یقع فوق الجذع عضوی از عضوهای بدن که در بالا تنه قرار دارد. / الکتف: شانه

4-کسی که باطل را ترک کرده و به دین حق گرویده است. / الحنیف : یکتاپرست

5- قطعا آنها شروع به سخن گفتن به شکل پنهانی کردند. بدؤوا یتهامسون : شروع به پچ پچ کردند

التمرین الثانی:


1-به او گفته شد: «وارد بهشت شو!» گفت: «ای کاش قوم من می دانستند… که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامیداشتگان قرار داده است!

2-اندوهگین نباش که خدا با ماست.

٣-چون به آنان گفته می شد که جز خدای یکتا خدایی نیست تکیر می کردند هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست

4-هیچ دینی ندارد کسی که هیچ وفایی به عهد خود ندارد.

التمرین الثالث:

الف)

بالنسب:دودمان

لِاب:پدر

تَراهُم:آنان را می بینی

نُحاس:مس

طینَه:تکه گلی

عَظمِِ:استخوان

اِنَّما:تنها

حَیاءِِ:شرم

ب)

اسم فاعل (ثابت،الفاخر)-الفعل المجهول(خُلِقوا)-الجارَ و المجرورَ(بالنسب،لِاَّم،لِاَّب،مِن فضهِِ،من طینه،لعقلِِ)-الصفه(ثابت)-الموصوف(عقلِ)

التمرینُ الرابعُ:

2-هر خوراکی که نام خدا بر آن برده نمی شود، پس آن فقط بیماری است و هیچ برکتی در آن نیست..

الفعل المجهول لا یذگر و نوع «لا» در (لا یڈگر): حرف نفی ، و نوع «لا» در (لا برکة): لای نفی جنس

۲-خشمگین مشو زیرا (که) خشم مایة تباهی است.

نوع الفعل: (لا تغضب) فعل نهی

3-هیچ نداری و فقری سخت تر از نادانی و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست.

المضاف إلیه: (التگر) و نوع لا: حرف نفی جنس

التمرین السادس:


 ای خدای من، ای خدای من، ای اجابت کننده دعاها؛
امروز را خوش اقبال و پر برکت قرار بده.
و سینه را از شادمانی و دهانم را از لبخندها پر کن.
و مرا در درسهایم و انجام تکالیف یاری کن.

خردم و دلم را با دانشهای سودمند روشن کن.
و موفقیت را بخت و بهره من در زندگی قرار بده.

و دنیا را از صلحی فراگیر در همه جهتها پر کن.

و از من و کشورم از بدی های پیشامدها نگهداری کن.


تهیه کننده:استاد منصوره خوشخو

چاکریم رفقا 🙂

 

🌟 از این که با انشاء با موضوع عهد و پیمان با رعایت نکات نگارشی با ما همراه بودید از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد

نظرات در حال حاظر غیر فعال است