درس چهاردهم قرآن ششم

✅ در این مطلب از سایت با درس چهاردهم قرآن ششم با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

🌟 درس چهاردهم قرآن ششم با رعایت نکات نگارشی به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

🌟 تاریخ انتشار درس چهاردهم قرآن ششم / 2022-08-01 21:13:03

 

✅ محتوای نوشته :

 

آیات ۱۲ و ۱۳ سوره ممتحنه و آیات ۱ تا ۵  سوره صف

جلسه دوم:

کاردرکلاس

تمرین اول:

تجارت

مال ها

رود ها

بزرگ

تمرین دوم:
  1. عذاب دردناک
  2. ایمان می آورید
  3. می آمرزد
  4. گناهان
تمرین سوم:
  1. قطعا افراد ظالم برای آنها عذابی دردناک است.
  2. امر می کنید به کار خوب و نهی می کنید از کار زشت و ایمان می آورید به خداوند.
  3. ناامید نشوید از رحمت خداوند قطعا خدا می آمرزد همه‌ی گناهان را.

 

🌟 از این که با انشاء با موضوع عهد و پیمان با رعایت نکات نگارشی با ما همراه بودید از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد

نظرات در حال حاظر غیر فعال است