سوالات متن درس اول دینی دوازدهم با جواب

✅ در این مطلب از سایت با سوالات متن درس اول دینی دوازدهم با جواب با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

🌟 سوالات متن درس اول دینی دوازدهم با جواب به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

🌟 تاریخ انتشار سوالات متن درس اول دینی دوازدهم با جواب / 2022-08-01 20:44:37

 

✅ محتوای نوشته :

 

سوالات متن درس اول دینی دوازدهم با جواب

نمونه سوالات درس یک دینی دوازدهم با جواب

سوال های امتحانی درس اول دینی دوازدهم

نمونه سوالات خرداد ماه دینی دوازدهم

نمونه سوالات دی ماه دینی دوازدهم

سوالات درس یک دینی دوازدهم


به نام خدا

سوالات متن درس اول دینی دوازدهم با جواب

1-با ذکر دو مقدمه اثبات کنید که چرا جهان در پیدایش به خداوند نیازمند است.

* اگر به خود نظر کنیم، خود را پدیده ای می یابیم که وجود و هستی مان از خودمان نیست. در اشیای پیرامون نیز که تأمل کنیم، آنها را همین گونه می بینیم؛ حیوانات، نباتات، جمادات، زمین، ستاره ها و کهکشان ها، همه را ، پدیده هایی می یابیم که وجودشان از خودشان نبوده و نیست.

* پدیده ها، که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدید آورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد؛ همان طور که چیزهایی که شیرین نیستند، برای شیرین شدن نیازمند به چیزی هستند که خودش شیرین باشد.

2-چرا رابطه ی جهان هستی با خداوند مانند رابطه ی میان بنا و ساختمان نیست؟
هریک از این مصالح نیز خواصی دارند که با آن را ایجاد نمی کند. بنا نه چسبندگی گچ را ایجاد می کند و به سختی و استحکام سنگ را؛ به عبارت دیگر با نه اجزای ساختمان را پدید آورده و نه خواص آن اجزا را. کار با فقط جابه جا کردن مواد و چینش آنها است. اما خداوند، خالق سنگ و گچ و چوب، و خواص آنها و حتی خالق خود با است. بر این اساس وجود و هستی با و نیز وجود مصالح و خواص آنها، همه وابسته به خداست و خداوند هر لحظه اراده کند، آنها از بین می روند و ساختمان متلاشی می گردد. به همین جهت، جهان همواره و در هر «آن» به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود.

سوال های امتحانی درس اول دینی دوازدهم

3-ثمره درک نیازمندی به خدای بی نیاز چیست؟
انسان های نا آگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند، بی توجه اند؛ اما انسانهای آگاه دائما سایه لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوسته او می دانند. هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، نیاز به او را بیشتر احساس و عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند.

4-منظور از اینکه خداوند نور آسمان ها و زمین است چیست؟توضیح دهید.
خداوند نور هستی است. یعنی تمام موجودات، «وجود» خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصه هستی می گذارند. در واقع، هر موجودی در حد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. از همین رو آنان که به دقت و تأمل در جهان هستی می نگرند، در هر چیزی خدا را مشاهده می کنند و علم و قدرت او را می بینند.

5-آیا میتوان با هرچیزی خدا را دید؟بستر و شرایط لازم آنرا بنویسید.
اینکه انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و والاست که در نگاه نخست مشکل به نظر می آید، اما هدفی قابل دسترس است، به خصوص برای جوانان و نوجوانان که پاکی و صفای قلب دارند. اگر قدم پیش گذاریم و با عزم و تصمیم قوی حرکت کنیم، به یقین خداوند نیز کمک خواهد کرد و لذت چنین معرفتی را به ما خواهد چشاند .

سوال های امتحانی درس اول دینی دوازدهم

6-موضوعاتی که میخواهیم درباره آنها شناخت پیدا کنیم چند دسته اند هر کدام را با ذکر مثال توضیح دهید.
دسته اول موضوعاتی هستند که در محدوده شناخت ما قرار می گیرند، مانند گیاهان، حیوانها، ستارگان و کهکشان ها؛ حتى کهکشان های بسیار بسیار دور هم ممکن است روزی مورد شناسایی واقع شوند و انسان بتواند ماهیت و ذات آنها را شناسایی کند. در حقیقت، ذهن ما توان و گنجایش فهم چیستی و ذات چنین موضوعاتی را دارد، زیرا همه آنها اموری محدود هستند.

دسته دوم موضوعاتی هستند که نامحدودند و ذهن ما گنجایش درک آنها را ندارد؛ زیرا لازمه شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است. در واقع، ما به دلیل محدود بودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم. خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه، ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید. بنابراین، با اینکه ما به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی می بریم و صفات و اسماء او را می توانیم بشناسیم، اما نمی توانیم ذات و چیستی او را دریابیم.

خیلی مخلصیم رفقا 🙂

امیدوارم به کارتون اومده باشه.

 

🌟 از همراهی شما با سایت درسی از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد