معنی ستایش ادبیات فارسی پایه دوازدهم

✅ در این مطلب از سایت با معنی ستایش ادبیات فارسی پایه دوازدهم با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

🌟 معنی ستایش ادبیات فارسی پایه دوازدهم به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

🌟 تاریخ انتشار معنی ستایش ادبیات فارسی پایه دوازدهم / 2022-08-01 20:51:51

 

✅ محتوای نوشته :

 

معنی ستایش ادبیات فارسی پایه دوازدهم

معنی درس ستایش فارسی دوازدهم

ادبیات فارسی دوازدهم

ستایش ادبیات فارسی دوازدهم

به نام خدا

ترجمه

بیت اول:ای خداوندا،ذکر تو را می گویم ،زیرا تو پاک هستی و خدا بودن مخصوص تو است و فقط همان راهی را می روم که تو به من نشان می دهی.

بیت دوم:تنها از درگاه تو کمک می خواهم و فقط در پی فضل بخشش تو هستم ،فقط به یگانگی و ستایش تو میپزدارم زیرا شایسته یگانگی هستی.

بیت سوم:خدایا تو دانا ،بزرگ ،بخشنده و مهربان هستی،تو سرچشمه بخشش و شایسته ستایش هستی.

بیت چهارم:خدایا تو را نمی توان کامل وصف کرد زیرا فهم و درک انسان گنجایش تو را ندارد ،و نمی توان تو را به کسی مانند کرد زیرا خیال و پندار انسان از شناخت تو ناتوان است.

بیت پنجم:خدایا تو عزت کامل و شکوه مطلق و دانش و یقین کامل هستی،تو سراسر نور ،شادی،بخشش و پاداش هستی.

بیت ششم :خدایا تو دانای راز هستی،عیب ها را می پوشانی و تمام کم و زیاد شدن ها (عزت ها و ذلت ها)به دست تو است.

بیت هفتم: سنایی با تمام وجود به یگانگی تو را ستایش میکند تا شاید از آتش جهنم رهایی یابد.

ترجمه:استاد صادقی- دبیر ادبیات فارسی

منبع:9miha

خیلی مخلصیم رفقا

 

🌟 از همراهی شما با سایت درسی از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد