نمونه سوال از درس 24 مطالعات اجتماعی پایه نهم با جواب

✅ در این مطلب از سایت با نمونه سوال از درس 24 مطالعات اجتماعی پایه نهم با جواب با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

🌟 نمونه سوال از درس 24 مطالعات اجتماعی پایه نهم با جواب با رعایت نکات نگارشی به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

🌟 تاریخ انتشار نمونه سوال از درس 24 مطالعات اجتماعی پایه نهم با جواب / 2022-08-01 20:52:14

 

✅ محتوای نوشته :

 

نمونه سوال از درس 24 مطالعات اجتماعی پایه نهم با جواب

سوالات درس 24 مطالعات اجتماعی پایه نهم با جواب

مطالعات اجتماعی پایه نهم

درس 24مطالعات اجتماعی پایه نهم

به نام خدا

سوالات متن فصل دوازدهم  – درس 24     

1-منظور از فعالیت اقتصادی چیست؟

هر جامعه ای برای ادامه زندگی و رفع نیازهای خود ناگزیر است از منابع طبیعی استفاده کند وابزار و وسایل مورد نیاز خود را تولید کند . به این کار فعالیت اقتصادی گفته می شود .


2-رابطه ی اقتصادی بین افراد چگونه شکل می گیرد؟

افراد در فعالیت های تولید ، توزیع و مصرف ، به طور مداوم با یکدیگر ارتباط
برقرار می کنند و به این ترتیب ، نوعی از روابط انسانی ، یعنی رابطه اقتصادی بین افراد شکل می گیرد .


3-رابطه ی اقتصادی با چه هدفی صورت می گیرد؟

با هدف تولید ، توزیع و مصرف کالاها و خدمات پدید می آید و حقوق و مقرراتینیز بر آن حاکم می شود .

 

4-چه عاملی سبب پیدایش سازمان ها و موسسات بانکی و پولی شده است ؟

در چرخه تولید ، توزیع و مصرف “پول و شکل هایمختلف آن ” به عنوان واسطه بین بخش ها ارتباط برقرا می کند . بر همین اساس ، سازمان ها و موسسات بانکی و پولی در جامعه به وجودمی آیند .

 

5-منظور از نهاد اقتصاد چیست ؟

مجموعه فعالیت ها و روابطی که حول تولید و توزیع و مصرف کالاها وخدمات و بر اساس قواعد و مقرراتخاص در یک جامعه شکل می گیرد ، نهاد اقتصاد را به وجود می آورد . 


6-برای افزایش بهره وری اقتصادی چه باید کرد؟

باید بهره وری را در تولید و توزیع افزایش دهیم و الگوی مصرف را نیز عقلانی کنیم

7-چگونه می توان بهره وری در تولید ، یا توزیع یک کالا را افزایش داد ؟

باید در نهاده ها یا فرایند ها تغییرات مطلوبی به وجودبیاوریم .


8-منظور از نهاده ها یا ورودی چیست؟

الف) منابع طبیعی :(معدن ، مواد خام و انرژی و …)ب) نیروی کار: ( مدیر، متخصصان ، کارکنان ، کارگران و …. )


ج) سرمایه : (پول ، زمین ، کارخانه ، تجهیزات و ماشین آلات ، ساختمان )د)  سایر هزینه ها  : (مالیات ، تحقیقات و … )


9-به نظر شما ، اگر میزان هزینه های تولید(نهاده ها)را افزایش دهیم و به همان میزان تولید افزایش یابد ، باز هم می توانیمادعا کنیم بهره وری اتفاق افتاده است ؟ چرا ؟
 خیر – زیرا اتفاق خاصی نمی افتد چون قیمت تمام شده کالا بالا بوده و گران به دست مصرفکننده می رسد در نتیجه از یک طرف باعث کاهش علاقه مردم به خرید آن کالا شده و از طرف دیگر زمینه واردات نوع خارجی آن کالا بیشترمی شود.


10-جایگاه تولید در اسلام را بنویسید ؟

از منظر اسلام اقتصاد و تولید وسیله اند نه هدف در واقع ، تولید وسیله ای است که انسان ازطریق آن نیازهای ضروزی خود را رفع می کند و به مسائل مهم تر می پردازد .


11-سیاست دو گانه کشورهای قدرتمند صنعتی در بهره برداری از طبیعت و منابع طبیعی را بنویسید ؟

کشورهای صنعتیامروز سعی می کنند از طبیعت و منابع طبیعی خودمحافظت کنند اما با تبلیغات و تحت تأثیر قرار دادن مردم دیگر کشورها ، مصرف گرایی را کهموجب تخریب محیط زیست می شود ، تشویق می کنند . 

12-در دنیای امروز تولید با چه هدفی انجام می گیرد ؟

با هدف کسب سود بیشتر انجام می گیرد و سودجویان می پندارند بشر باید
بر طبیعت غلبه کند و هرگونه دخل و تصرفی در آن مجاز است .

 

13-آیا افزایش تولید به هر روش وبه هر قیمتی مجاز است؟ چرا ؟

خیر – افزایش تولید و فعالیت های اقتصادی اگر به محیط زیستلطمه بزند با اصول بهره وری سازگار نیست ، – زیرا نابودی و تخریب طبیعت ، خود هزینه های مجدد و مشکلات جبران ناپذیری برای ما بهوجود می آورد .

 

14-بهره وری سبز به چه چیز تأکید می کند ؟

بهره وری سبز به افزایش بهره وری همراه با حفظ محیط زیست تأکید می کند .

 

15-منظور از بهره وری سبز چیست؟

یعنی استفاده از ابزارها ، روش ها و فناوری های مختلف به طوری که تأثیرات مضر و منفی فعالیتهای صنعتی و اقتصادی بر محیط زیست به حداقل ممکن برسد .

 

16-وضعیت بهره وری در کشور ما چگونه است؟ وظیفه ما در این رابطه چیست ؟

کشور ما در مقایسه با برخی از کشورها از نظروضعیت بهره وری وضعیت چندان مطلوبی ندارد . بنابراین همه ما موظفیم با برنامه ریزی صحیح ،نگرش بهره وری را در همه ی امور و فعالیتهای بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی ، صنعت و خدمات)ترویج کنیم و به کار بگیریم . 

17-وظیفه ی سازمان ملی بهره وری ایران چیست ؟

در زمینه ی وضعیت بهره وری و چگونگی راه های افزایش آن در بخش های
مختلف اقتصادی کشور مطالعه ، سیاست گذاری و نظارت می کند .


18-کشور ما به توصیه ی چه کسی و چرا سیاست اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته است ؟

مقام معظم رهبری – زیرا پس ازانقلاب اسلامی کشورهای سلطه گر و قدرت های بزرگ اقتصادی که با وقوع انقلاب اسلامی ، منافع خود را در خطر می دیدند مشکلاتی مانند جنگتحمیلی
، تحریم اقتصادی و … را بر سر راه ما قرار دادند تا از پیشرفت کشور ما
جلوگیری کنند این مخالفت ها تا امروز ادامه دارد و آنها سعی
می کنند ایران را از نظر اقتصادی شکست بدهند .

 

19-اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟

یعنی در شرایط سخت بتوانیم کمترین اتلاف هزینه را داشته باشیم ، روی پای خود بایستیم ، از تولیدملی حمایت کنیم ، از اسراف بپرهیزیم و از منابع و امکانات حداکثر استفاده را بکنیم .


20-همفکری کنید و بگویید شما دانش آموزان از چه راه هایی می توانید به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمککنید . حداقل سه راه پیشنهاد کنید ؟


 الف)استفاده از تولیدات داخلی


ب)صرفه جویی در مصرف لوازم مدرسه ، جلوگیری از اسرافج)دور نریختن وسایلی که هنوز قابلیت استفاده دارند


د ) نصب سطل های زباله و جمع آوری کاغذ های باطله برای بازیافت .

 

-* تولید ممکن است تولید …………… یا …………… باشد . ( کالا – خدمت)


-* در چرخه ی تولید ، توزیع و مصرف ، …………………… به عنوان واسطه بین بخش ها ارتباط برقرار می کند .( پول و شکل ها ی مختلف آن )


-* در اقتصاد ، بهره وری را نسبت ………….. به ………………. تعریف کرده اند . (ستانده ها – داده ها )


-* از منظر اسلام ، اقتصاد و تولید……….. نه ………….. . ( وسیله اند – هدف )


-* در دنیای امروز ، تولید با هدف کسب ………………. بیشتر انجام می گیرد . ( سود )


-* بهره وری سبز به افزایش بهره وری همراه با حفظ ………… تأکید می کند . (محیط زیست)


-* محور اصلی اقتصاد مقاومتی …………………….. است . ( بهره وری)

منبع و تهیه کننده مطلب:,mah96

مخلصیم رفیق (:

 

🌟 از این که با انشاء با موضوع عهد و پیمان با رعایت نکات نگارشی با ما همراه بودید از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد

نظرات در حال حاظر غیر فعال است