پاسخ خود ارزیابی درس 1 علوم و فنون دوازدهم

✅ در این مطلب از سایت با پاسخ خود ارزیابی درس 1 علوم و فنون دوازدهم با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

🌟 پاسخ خود ارزیابی درس 1 علوم و فنون دوازدهم با رعایت نکات نگارشی به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

🌟 تاریخ انتشار پاسخ خود ارزیابی درس 1 علوم و فنون دوازدهم / 2022-08-01 20:49:35

 

✅ محتوای نوشته :

 

پاسخ خود ارزیابی درس 1 علوم و فنون دوازدهم

جواب خودارزیابی های علوم و فنون دوازدهم

حل خودارزیابی های علوم و فنون دوازدهم

جواب خودارزیابی درس اول علوم و فنون دوازدهم

پاسخ خودارزیابی درس یک علوم و فنون دوازدهم

به نام خدا

ا-دو تن از پیشگامان رمان نویسی قبل از مشروطه را نام ببرید و از هر کدام اثری بنویسید .
محمد باقر میرزا رمان « شمس و طغرا»، میرزا حسن خان بدیع با دو اثر « شمس الدین و قمر» و« داستان باستان»

2-مهم ترین عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر برادبیات عصر بیداری را بررسی کنید .

1-تاثیر جنگ های نافرجام ایران و روس و توجه مردم به واقعیت ها و امکانات فنی دنیای جدید ؛
۲-کوشش های عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه در روی آوردن به دانش و فنون جدید؛
3-اعزام دانشجویان ایرانی به خارج از کشور برای تحصیل
۴- رواج صنعت چاپ و روزنامه نویسی و ترجمه و نشر کتاب های غربی
۵-تاسیس مدرسه ی دارالفنون به فرمان امیر کبیر و آموزش دانش های نوین در آن

٣- ویژگی های شعر هر یک از شاعران زیر را بنویسید .
فرخی یزدی:وی تحت تاثیر شاعران گذشته خصوصا مسعود سعد و سعدی بوده و آشنایی با سعدی طبع وی را شکوفا ساخت . اندیشه های پر شور آزادی و وطن داشت.
عارف قزوینی:شعر عارف ساده و دور از پیچیدگی بود . وی مضامین وطن دوستی و ستیز با نادانی را زیبا و پرشور می خواند و یکی از دردمند ترین سرایندگان عصر بیداری بود .

ایرج میرزا:او در به کار گیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاری ساده و روان مهارت بسیار داشت . در طنز ، هجو و هزل نیز دستی داشت .در شعر وی اگرچه اندیشه های نوگرایانه وجود دارد، ولی جایگاه خانوادگی و تفکرات شخصی او مانع از آن می شود که در ردیف شاعران آزادی خواه مشروطه قرار گیرد. ایرج میرزا از شعرهای غربی نیز ترجمه هایی کرده است که در نوع خود ابتکاری محسوب می شود.

۴-شاخص ترین درون مایه های شعر فارسی در دوران بیداری را بیان کنید ؟

آزادی ، وطن ، قانون خواهی ، مبارزه با استبداد و استعمار ، بحث از حقوق اجتماعی ، برانگیختن احساسات ملی و میهنی ، توجه به فراگیری علوم جدید ، پیکار با بیگانه و بیگانه خواهی ، انتقاد از نابسامانی ها ، نفی عقاید خرافی در جامعه و سخن از حقوق زنان


۵-نثر فارسی در دوره ی بیداری چه تحولاتی یافت ؟

در سال های انقلاب مشروطه در نثر فارسی دگرگونی هایی به وجود می آید که نثر را به سمت سادگی و بی پیرایگی سوق می دهد از آن جمله می توان به رواج و گسترش روزنامه به عنوان رسانه ، روی آوردن به ترجمه وادبیات داستانی براساس ارتباط با ادبیات اروپا و تغییر مخاطبان نوشته ها اشاره کرد . کسانی چون قائم مقام فراهانی، علامه دهخدا ، رضا قلی خان هدایت ، زین العابدین مراغه ای ، عبدالرحیم طالبوف ، میرزا آقا خان کرمانی ، ناصرالدین شاه قاجار و چند تن دیگر از نویسندگان، از پیشگامان نثر ساده ی این دوره بوده اند و نوشته های آنان به زبان مردم کوچه و بازار نزدیکتر شده است .


۶- چه عواملی در ایجاد نهضت باز گشت ادبی موثر بودند؟
تاراج کتابخانه اصفهان، توجه به ادبیات در دربار قاجاریه و رونق بازار شعر و شاعری و مدح شاهان تضعیف جامعه در اثر شکست ایران از روسیه تزاری
۷-در شعر دوره بیداری از نظر زبانی چه تحولاتی دیده می شود ؟

در این دوره ادبیات – خصوصا شعر – برای آن که بتواند با توده مردم ارتباط برقرار کند زبان محاوره را برگزید تا قابل فهم تر باشد و مفاهیم جدید را با زبانی ساده انتقال دهد. به این ترتیب نهضت ساده نویسی همراه با نهضت آزادی خواهی شکل گرفت و نویسندگان و شاعران مظاهر استبداد و استعمار را نقد می کردند و برای بیان دیدگاه خود زبان ادبی را برمی گزیدند. شعر از نظر آنان بیان زیبای واقعیات و وسیله ای برای بهبود زندگی بود که از طریق روزنامه ها و مطبوعات در اختیار مردم قرار می گرفت.


۸- توضیح دهید قائم مقام فراهانی در حوزه نثر فارسی چه جایگاهی دارد ؟

از معروفترین نویسندگان و سیاست مداران بزرگ دوره ی بیداری است که علاوه بر خدمات و اقدامات بزرگ سیاسی ، در ابیات نیز بسیار موثر بود . او با تغییر سبک نگارش، تکلف را در تثر از بین برد و مسائل عصر را با کاربرد زبان و اصطلاحات رایج و آمیخته به شعر وضرب المثل های لطیف، به سبک گلستان سعدی نوشت و موجب اقبال عامه به نثر گردید . عبارات کوتاه او نیز گاه موزون و مسجع اند. قائم مقام احیا کننده نثر فارسی است و« منشآت» مهم ترین اثر اوست .

تهیه کننده مطلب:استاد فرحناز حسینی

مخلصیم رفقا 🙂

 

🌟 از این که با انشاء با موضوع عهد و پیمان با رعایت نکات نگارشی با ما همراه بودید از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد

نظرات در حال حاظر غیر فعال است