چرا انشا می نویسیم؟

✅ در این مطلب از سایت با چرا انشا می نویسیم؟ با شما کاربران عزیز همراه هستیم

 

🌟 چرا انشا می نویسیم؟ به صورت کامل و آپدیت شده با کتاب درسی جدید

 

🌟 تاریخ انتشار چرا انشا می نویسیم؟ / 2022-07-31 15:59:27

 

محتوای نوشته :

 

می نویسیم تا با دیگران ارتباط برقرار کنیم.

می نویسیم تا یادگیری سایر دروس آسان ترشود.

می نویسیم تااطلاعات خود را به دیگران انتقال دهیم.

می نویسیم تا اندیشیدن را تمرین کنیم.

می نویسیم تا نظم دادن به افکارمان را بیاموزیم.

مینویسیم تامطالعه ی کتاب هارادقیق ترانجام دهیم.

می نویسیم تا درست نویسی را تمرین کنیم.

می نویسیم تا استدلال کردن را بیاموزیم.

می نویسیم تا لذت نوشتن واندیشیدن را دریابیم.

می نویسیم تا یادگیری تازه ها را مشتاقانه دنبال کنیم.

می نویسیم تا نسبت به آن چه در اطراف ماست،حساس شویم.

مینویسیم تاتجریه هاو خاطرات وآموخته های خودرا ثبت وماندگارسازیم.

انشا چیست؟

انشا کلمه ای است عربی به معنای ایجاد،ابداع،خلق و آفرینش

انشا عبارت است از نوشتن جمله ها وعبارت هایی که اندیشه هایی را به طرز روشن و دلنشین برای خواننده بیان کند.

انشا وسیله ای است برای ارتباط با دیگران وثبت آموخته ها و تجربه ها….

با درس انشا می توان با مهارت های نوشتن آشنا شویم.

منظور از انشا نویسی این است که بتوانیم آن چه را می اندیشیم ودرک می کنیم از طریق نوشتن به دیگران انتقال دهیم.

درس انشا به پرورش قدرت تفکر کمک می کند.درس انشا به ما کمک می کند تا درست فکر کنیم.

انشا نویسی، یعنی:نظر و اندیشه ای را به شکل نوشتاری در آوردن

با انشا نویسی ،زیبا نویسی ودرست نویسی را یاد می گیریم.

چگونه اندیشیدن وچگونه نوشتن را با درس انشا یاد می گیریم.

برا ی انشا نویسی باید واژه ها را شناخت وجمله سازی را به خوبی انجام داد.

برای انشا نویسی باید کتاب خواند.درس انشا خلاقیت را تقویت می کند.

برای خوب انشا نوشتن لازم است مطلبی را بدون غلط و بدون خارج شدن از موضوع وبدونزیاده گویی و…

نوشت به طوری که خواننده منظور نویسنده را دریابد.

منبع: دبستان پسرانه باقرالعلوم
همچنین بخوانید: انشا درمورد چرا کتاب می خوانیم؟

 

🌟 از این که با چرا انشا می نویسیم؟ با ما همراه بودید از شما سپاسگذاریم امیدواریم مطلب مورد نظر برای شما مفید قرار گرفته باشد